web analytics
Skip to content

Writing Opportunity: Call for 10-Minute Plays (or excerpts)

Call for scripts / Galwad am sgriptiau
We are accepting ten minutes plays or excerpts for Script Slam on May 31st 2012.
Five plays will be chosen, developed and performed script-in-hand by professional actors. After each play is performed a panel of industry experts—writers, actors and directors—will be on hand to offer their advice. The audience will then get to vote for their favourite. The winning writer will then have the opportunity to work with Sherman Cymru’s Literary Team to develop their playwrighting skills.

Rydym yn derbyn dramau neu ddarn o ddrama deg munud o hyd i SgriptSlam ar Mai 31ain 2012.
Fe fydd pump drama yn cael eu dewis, datblygu a’u perfformio sgript-mewn-llaw gan griw o actorion proffesiynnol. Wedi i bob drama gael ei pherfformio bydd panel o arbenigwyr o faes y theatr – awduron, actorion a chyfarwyddwyr – yn cynnig eu barn a’u sylwadau. Yna bydd y gynulleidfa yn pleidleisio dros eu hoff ddrama. Fydd yr enillydd wedyn yn cael cyfle i weithio gyda Thîm Llenyddol Sherman Cymru er mwyn datblygu ei sgiliau ysgrifennu ar gyfer y llwyfan.

Deadline / Dyddiad cau: Monday April 9th / Dydd Llun Ebrill 9fed
If you would like to take part please send your work to / Os hoffech chi gymryd rhan plis gyrrwch eich gwaith i:
sarah.bickerton@shermancymru.co.uk or/neu
Sarah Bickerton
Cynorthwyydd Llenyddol / Literary Assistant
Sherman Cymru
Theatr y Sherman / Sherman Theatre
Ffordd Senghennydd / Senghennydd Road
Caerdydd / Cardiff
CF24 4YE

For more information please contact / Am fwy o wybodaeth plis cysylltwch a: sarah.bickerton@shermancymru.co.uk 02920 646 983

Avatar
M

Writer/Screenwriter

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Comments (0)