Playwriting Opportunity (in English and Welsh)

Launch of DAW’s One Act Playwriting Competition 2012

Monday 17th October 2011. Today, DAW launched its annual Playwriting Competition. The competition aims to encourage the writing of plays for theatre in English and Welsh. Previous prizewinners have been published and performed as a result of promotion through our New Writing Scheme.

THE WINNING PLAY IN EACH CATEGORY
WILL RECEIVE A CASH PRIZE OF £250
AND WILL BE PUBLISHED

PLAYING TIME: 20-50 MINS – A MINIMUM CAST OF TWO

An Adjudicating Panel appointed by the Drama Association of Wales will read and consider the plays entered into the Competition and will award the following prizes:

• Best Play for a Youth Cast (16-25 years) – £250
• Best Play in the Open Category – £250
• Best Play in the Welsh Language – £250
• plus commemorative Prizewinners Medals
• The above plays will also be published by DAW Publications

Also:
• The Best Play from a Wales Based Playwright will be awarded a bursary to Tŷ Newydd, the National Writers’ Centre for Wales

TO CONTINUE THE SUCCESS OF LAST YEARS SERVICE…
If you would like to make use of DAW’s Script Reading Service whilst your play is with us, please send £37.50 as the combined price of both competition entry – £17.50 and Script Reading Service – £20.00

For a hard copy of the application form, please contact Teresa on Cardiff +44 (0) 29 2045 2200 or
email: teresa@dramawales.org.uk

For a downloadable entry form by pdf or word format, visit our website

Closing date: 31st January 2012

THE COMPETITION IS OPEN TO EVERYONE. DON’T BE DISCOURAGED FROM ENTERING IF YOU LIVE OUTSIDE WALES – WE RECEIVE ENTRIES FROM ALL OVER THE WORLD.

With special thanks this year to Christchurch Theatre Club, Dorset

And in Welsh, for the curious, if not for those who actually read and speak it . . .

LAWNSIAD CYSTADLEUAETH YSGRIFENNU DRAMA UN ACT CDdC 2012

Yr wythnos hon, fydd CDdC yn lawnsio’r gystadleuaeth ysgrifennu drama un act 2012. Bwriad y gystadleuaeth yw annog ysgrifennu dramau ar gyfer theatr yn y Gymraeg ar Saesneg. Yn ogystal a gwobr ariannol byddem yn ystyried cyhoeddi rai o’r dramau buddugol. Yn y gorffennol maer dramau buddugol wedi cael ei cyhoeddi a’i perfformio o ganlyniad i gynllun hyrwyddo ysgrifennu newydd CDdC.

MI FYDD ENNILLYDD POB CATEGORI YN ENNILL GWOBR ARIANNOL O £250 AC YSTYRIR GYHOEDDI RHAI O’R DRAMAU BUDDUGOL!

HYD Y DDRAMA: 20-50 MUNUD – CAST O DDAU NEU FWY YN UNIG.

Penodir panel o feirniaid gan Gymdeithas Ddrama Cymru i ddarllen, dadansoddi dramau ar gyfer dewis ennillwyr yr gwborwyon canlynol:

• Drama orau ar gyfer cast ieuenctid (15-25mlwydd oed) – £250
• Drama orau yn yr gystadleuaeth Agored – £250
• Drama cyfrwng Gymraeg orau – £250
• Medalau i’r ennillwyr cofiannol.
• Bydd CDdC y ystyried gyhoeddi’r dramau uchod

Yn ogystal:
• Mi fydd yr ddrama orau gan ddramodydd o Gymru yn ennill bwrsariaeth i Ty Newydd, Canolfan Ysgrifennu Cenedlaethol Cymru.

GWASANAETH DARLLEN SGRIPTIAU

Os hoffech wneud defnydd o wasanaeth darllen sgriptiau Cymdeithas Ddrama Cymru tra bod eich drama gyda ni y pris gyfunedig yw £37.50 sef £17.50 i gystadlu yn y gystadleuaeth ysgrifennu a £20.00 am ein gwasanaeth darllen sgript.

Am ffurflen gais ar gyfer y gystadleuaeth, cysylltwch â Teresa, Swyddfa Cymdeithas Ddrama Cymru (CDdC) drwy ffonio +44 (0) 29 2045 2200 neu ebost: teresa@dramawales.org.uk neu www.dramawales.org.uk/pages/playwritingcompetition.html am ffurflen gais pdf neu word

Dyddiad cau: 31ain o fis Ionawr, 2012

CYSTADLEUAETH YN AGORED I BAWB. PEIDIWCH A DI-GALONNI OS YDYCH YN BYW TU ALLAN I GYMRU- RYDYM YN DERBYN CEISIADAU GAN GYSTADLEUWYR AR DRAWS Y BYD!

www.dramacymru.org.uk/tudalen/cystadleuaeth.html

Diolch yn fawr iawn i Christchurch Theatre Club, Dorset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.